Huisregels

Hallo. Hello.
Hola. Salut.
Ciao.

Wij willen iedereen een leuke avond bezorgen en daarom hebben wij huisregels en hanteren wij een deurbeleid. Lees deze informatie goed door voordat je een bezoek brengt aan onze club.

And last but not least, houd je aan de regels en volg de aanwijzingen van onze beveiligers zonder discussie op. Dan heeft iedereen het naar zijn zin!

contact-millers

Hallo. Hello.
Hola. Salut.
Ciao.

Wij willen iedereen een leuke avond bezorgen en daarom hebben wij huisregels en hanteren wij een deurbeleid. Lees deze informatie goed door voordat je een bezoek brengt aan onze club.

And last but not least, houd je aan de regels en volg de aanwijzingen van onze beveiligers zonder discussie op. Dan heeft iedereen het naar zijn zin!

lineHuisregels

Huisregels en deurbeleid

Volg aanwijzingen van het personeel op:
Millers doet er alles aan om het voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken, alle aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht.

Toegang/leeftijdscontrole mogelijk:
Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u verzoeken om u te mogen fouilleren als u dit niet toestaat  zullen wij u hierop de toegang weigeren, hetgeen ook geldt voor het passeren van een detectiepoort .
Daarnaast kunnen wij u in het kader van de minimumleeftijd  (> 23jaar) vragen om een legitimatiebewijs.
Bij Millers is het de regel dat onze vaste gasten voorrang wordt verleent bij het verkrijgen van de toegang, bij o.a. feesten wordt hierbij al rekening gehouden tijdens de aanloop hiervan.   
Tevens wordt er geselecteerd zodat onze gasten tot de doelgroep behoren welke wij met ons concept voor ogen hebben.             
Beslissingen van de beveiligingsbeambte / gastheer hierin zijn bindend.

Kleed u correct:
Millers stelt eisen aan kleding/voorkomen (o.a. sportkleding, overmatige sieraden / tatoeages zijn niet gewenst).               
Voldoet u niet aan de eisen, dan kan u de toegang ontzegt worden.                                                                                    
Beslissingen van de beveiligingsbeambte / gastheer hierin zijn bindend.

Wapens en/of drugs:
U mag geen wapens bij zich dragen.
Ook een zakmes wordt als wapen gezien.
Draagt u toch een wapen, dan schakelen wij de politie in.
U mag geen hard- of softdrugs  gebruiken en/of bij zich dragen.
Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

Ongewenste intimiteiten, agressie of racisme:
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie.
Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden en zullen bij de politie worden gemeld.

Hinderlijk gedrag:
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus een tijdelijke of onvoorwaardelijke ontzegging van de toegang.
U mag niet hinderlijk samenscholen.
Vermoeden of constateren wij hinderlijke samenscholing dan kunnen de (vermoedelijke) deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Toiletgebruik:
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

Roken:
Millers is (op uitzondering van het terras)  rookvrij, indien u het (wettelijke!) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

Consumpties:
U bent verplicht een consumptie te bestellen.
U mag die consumptie alleen binnen of op ons terras gebruiken.
U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

Alcoholische dranken worden uitsluitend verstrekt aan personen boven de 18 jaar, bij twijfel zullen wij vragen om legitimatie.
Glaswerk moet binnen blijven.
U mag eigendommen van Millers niet mee naar buiten nemen met uitzondering van en naar ons terras. Dat geldt niet alleen voor glaswerk maar ook voor blikjes en al onze andere zaken. Als u beschadigingen veroorzaakt, draait u op voor reparatie of vernieuwing.

Overlast voor de omgeving:
Bij het betreden en verlaten van Millers vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal hiertegen zo nodig optreden.

Klachten:
Heeft u klachten, van welke aard dan ook?
Meld ze meteen bij een medewerker van ons bedrijf.
Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.

Eigendommen van bezoekers:
Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet de horecaonderneming aansprakelijk stellen.

Verloren en gevonden voorwerpen:
Als u in de horecagelegenheid een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de bedrijfsleiding in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt moet zich kunnen legitimeren.

Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. Als u Millers bezoekt, stemt u ermee in dat daar video-opnamen van u worden gemaakt , welke bij ongeregeldheden of ongevallen aan derden kunnen worden getoond.

Wij doen ons uiterste best iedereen een gezellige en veilige omgeving te bieden!