Disclaimer

 

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt de grootste zorg besteed. Desondanks aanvaardt Millers geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, danwel de gevolgen van handelen en/of nalaten hiervan.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of worden opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Millers.